Privacyverklaring

Privacyverklaring
Opgeruimd Vechtdal

Opgeruimd Vechtdal, gevestigd aan de Leeuwenbekstraat 26, 773 WJ te Ommen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.opgeruimdvechtdal.nl
Leeuwenbekstraat 26,
7731WJ Ommen
0617730523

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Opgeruimd Vechtdal verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze gegevens zelf heeft verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die Opgeruimd Vechtdal verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Opgeruimd Vechtdal verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Opgeruimd Vechtdal de persoonsgegevens:
Opgeruimd Vechtdal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de diensten van Opgeruimd Vechtdal te kunnen uitvoeren.
– U te informeren over wijzigingen van diensten en producten.
– Opgeruimd Vechtdal verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte van Opgeruimd Vechtdal.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Opgeruimd Vechtdal neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Opgeruimd Vechtdal) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Opgeruimd Vechtdal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of na verloop van 12 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Opgeruimd Vechtdal verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Opgeruimd Vechtdal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken:
Opgeruimd Vechtdal gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Opgeruimd Vechtdal gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan Opgeruimd Vechtdal hiermee de website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door ze simpelweg niet te accepteren/weigeren of door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft uw het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Opgeruimd Vechtdal en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Opgeruimd Vechtdal een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Opgeruimd Vechtdal van u heeft in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@opgeruimdvechtdal.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Opgeruimd Vechtdal reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Opgeruimd Vechtdal wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Opgeruimd Vechtdal persoonsgegevens beveiligd:
Opgeruimd Vechtdal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met  Opgeruimd Vechtdal via info@opgeruimdvechtdal.nl.